Entreprenad

Elektrikerna i Östergötland AB utför entreprenader i alla former tillsammans med våra beställare för att alltid nå bästa resultat. Vi utför rotentreprenader, nybyggnadsentreprenader, tillbyggnad under drift-entreprenader.

Vi kan även hålla i en entreprenad då vi har väldigt många kontakter med andra hantverksföretag och hantverksgrupper.

Elektrikerna i Östergötland eftersträvar snabba beslutsvägar och vår personal finns alltid tillgänglig för våra kunder. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både för företaget och för vår personal.

Vi lämnar aldrig en entreprenad oavslutad!