Jour

Har du ett akut fel, ring oss på Elektrikerna i Östergötland! Vi jobbar alla ute på fältet och är i rullning hela dagarna på så sätt kan vi snabbt vara på plats. Vi ser till att lösa situationen på bästa sätt utifrån de förutsättning som är. Vi gör snabba insatser när det är akut och ger samtidigt förslag på en långsiktig hållbar lösning för att problemen inte ska uppstå igen.

Kvällar och helger täcker vi upp era el-problem också. Ring bara vårat huvud nummer 010-2216470.