Elektrikerna i Östergötland

Kontakta oss vardagar 07-16

010 - 221 64 70

Jour alla andra tider

010 - 221 64 70

Följ oss på sociala medier

Elektrikerna i Östergötland AB

Solceller i Boxholm

Med klimatförändringarna ständigt i åtanke, är det viktigt för många att göra så mycket som möjligt för att motverka dessa förändringar. Genom att använda solceller kan vi bidra till detta. Solceller omvandlar solljus till energi, vilket i sin tur genererar el. 

Det innebär att du kan minska dina egna elräkningar och bli mer självförsörjande på el. Dessutom kan du sälja överflödig el till dina elleverantörer. Vi på Elektrikerna i Östergötland installerar solceller för både privatpersoner och företag.

Skaffa solceller i Boxholm

En av anledningarna till att solceller har blivit så populära är att solenergi anses vara en förnybar energikälla. Det har därför en mindre inverkan på klimatet. Solpaneler är fria från utsläpp av växthusgaser och dessutom kan elen genereras utan att störa djur eller natur. Därför väljer många att installera egna solpaneler hemma.

Solpaneler kan vanligtvis installeras på taket, vilket innebär att de inte kommer att vara mycket synliga. Processen att installera solpaneler är relativt enkel. Men, du får inte installera solpanelerna helt själv. Det beror på att solpanelerna ska anslutas till ditt elnät, och det finns specifika elektriska komponenter som måste monteras korrekt. De delar som du kan installera själv kräver mycket planering och förarbete. Dessutom riskerar du att förlora ditt bidrag för solceller om du bestämmer dig för att köpa material själv.

Om du låter oss sköta installationen kan du lita på att vi kommer att utföra arbetet korrekt och du kommer fortfarande att vara berättigad till solcellsbidraget. Vår långa erfarenhet och vår strävan efter att skapa hållbara lösningar gör att vi ständigt utvecklas. Det innebär att vi kommer att installera dina solpaneler med stor expertis och tillförlitliga resultat.

Följ oss på sociala medier!