Elektrikerna i Östergötland

Kontakta oss vardagar 07-16

010 - 221 64 70

Jour alla andra tider

010 - 221 64 70

Följ oss på sociala medier

Elektrikerna i Östergötland AB

Luftvärmepumpar i Mjölby

Klimatfrågan är ständigt närvarande i vår bransch. Inte minst för att frågorna om elproduktion och distribution av densamma är utmanande. För oss ligger alltid kundnöjdhet och ett kvalitativt arbete i fokus, vilket innebär att grön el och produkternas effektivitet är mycket viktiga för oss.

Ett bra alternativ när det kommer till uppvärmning av ditt hem eller en lokal, är en luftvärmepump. Det finns två olika modeller av luftvärmepumpar som båda fungerar snarlikt. För dig innebär det att du kan välja den modell som är bäst lämpad för dina behov.

Hur fungerar en luftvärmepump?

Kort och gott kan det sägas att en luftvärmepump fungerar genom att den omvandlar luften utomhus till energi, som ger värme inomhus. Antingen via ett system som består av luft/luft eller luft/vatten. Om du har golvvärme eller vattenburna element i hemmet är en luftvärmepump med luft/vatten bäst för dig. Luften utomhus blir omvandlad till energi som överförs i ett vattenburet värmesystem som i sin tur värmer upp ditt hem. Genom systemet kan du även få varmvatten. Det är med andra ord en heltäckande typ av uppvärmning. Via en luft/luft-värmepump omvandlas luften utomhus till energi som sedan blir varmluft inomhus. Till skillnad från många andra uppvärmningsmetoder kan en luftvärmepump bli väldigt kostnadseffektiv. Många värmer upp sina hem med el och när du byter till en luftvärmepump minskar elkonsumtionen avsevärt.

Driftskostnaden för en luftvärmepump är nämligen förhållandevis låg, tack vare att tekniken är så effektiv. Även ur ett miljöperspektiv är en luftvärmepump en bra investering. Eftersom de är energisnåla minskar ditt klimatavtryck. Vi kanske inte alltid tänker på hur värmen i våra hem påverkar klimatet, eftersom utsläppen inte är lika synliga som för exempelvis en bil. Om du är intresserad av att installera en luftvärmepump i Mjölby är du välkommen att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig. Oavsett om det är installation av en luftvärmepump eller någon annan av våra tjänster du är intresserad av.

Följ oss på sociala medier!