Elektrikerna i Östergötland

Kontakta oss vardagar 07-16

010 - 221 64 70

Jour alla andra tider

010 - 221 64 70

Följ oss på sociala medier

Elektrikerna i Östergötland AB

Solceller i Linköping

I en värld där klimatförändringarna ständigt är i fokus, strävar många efter att bidra till att bekämpa dessa förändringar så mycket som möjligt. Genom att använda solceller kan vi göra just det. Solceller konverterar solljus till energi, vilket i sin tur genererar el.

Det innebär att du kan minska dina egna elräkningar och bli mer självförsörjande på el. Dessutom kan du sälja överflödig el till elleverantörer. Vi på Elektrikerna i Östergötland installerar solceller för både privatpersoner och företag. 

Få hjälp med installation av solceller i Linköping

En av anledningarna till att solceller har blivit så populärt är att solenergi anses vara en förnybar energikälla. Det har därför mindre inverkan på klimatet. Solpaneler är fria från utsläpp av växthusgaser och dessutom kan elen produceras utan att störa djurlivet eller naturen. Därför väljer många att installera egna solpaneler hemma. 

Solpaneler kan oftast monteras på taket, vilket innebär att de inte kommer att vara mycket synliga. Processen att installera solpaneler är relativt okomplicerad. Men, du får inte installera solpanelerna själv. Det beror på att solpanelerna ska anslutas till ditt elnät, och det finns vissa elektriska komponenter som måste monteras korrekt. De delar som du kan installera själv kräver mycket planering och förarbete. Dessutom riskerar du att förlora ditt solcellsbidrag om du bestämmer dig för att köpa material själv.

Om du låter oss ta hand om installationen kan du lita på att vi kommer att utföra arbetet korrekt och du kommer fortfarande att vara berättigad till solcellsbidraget. Vår långa erfarenhet i kombination med vår strävan att skapa hållbara lösningar innebär att vi ständigt utvecklas. Det innebär att vi kommer att installera dina solpaneler med stor expertis och tillförlitliga resultat.

Följ oss på sociala medier!