Elektrikerna i Östergötland

Kontakta oss vardagar 07-16

010 - 221 64 70

Jour alla andra tider

010 - 221 64 70

Följ oss på sociala medier

Elektrikerna i Östergötland AB

Luftvärmepumpar i Ödeshög

Inom vår sektor är klimatfrågor alltid relevanta. De komplexa frågorna kring elproduktion och dess distribution är svåra att ignorera. Vi lägger alltid kundens nöjdhet och kvalitativt arbete i främsta rummet, vilket innebär att vi värdesätter förnybar energi och effektiviteten hos våra produkter. 

Ett effektivt alternativ för att värma upp ditt hem eller din verksamhetslokal är en luftvärmepump. Det finns två olika typer av luftvärmepumpar som fungerar på liknande sätt, vilket innebär att du kan välja den modell som passar bäst för dina behov.

Så vad gör en luftvärmepump?

Enkelt uttryckt omvandlar en luftvärmepump utomhusluft till energi, som sedan omvandlas till värme inomhus. Detta kan ske antingen via ett luft-luft-system eller ett luft-vatten-system. Om du har golvvärme eller vattenburna element i ditt hem, skulle en luft-vatten-värmepump vara det bästa alternativet för dig. Utomhusluften omvandlas till energi, som sedan överförs till ett vattenburet värmesystem, som i sin tur värmer upp ditt hem. Genom detta system kan du också få tillgång till varmvatten, vilket innebär att det ger en heltäckande uppvärmningslösning. Ett luft-luft-system omvandlar utomhusluften till energi som sedan sprids som varmluft inomhus. 

Jämfört med många andra uppvärmningsmetoder kan en luftvärmepump vara mycket kostnadseffektiv. Många människor värmer upp sina hem med el, men genom att byta till en luftvärmepump kan du minska din elanvändning avsevärt. Driftskostnaden för en luftvärmepump är förhållandevis låg, tack vare dess effektivitet. Från ett miljöperspektiv är en luftvärmepump en god investering. Eftersom de är energieffektiva minskar de ditt klimatavtryck. Vi kanske inte alltid tänker på hur uppvärmningen av våra hem påverkar klimatet, eftersom utsläppen inte är lika synliga som de från en bil. Om du är intresserad av att installera en luftvärmepump i Ödeshög, tveka inte att kontakta oss redan idag. Vi hjälper dig gärna, oavsett om du är intresserad av att installera en luftvärmepump eller om du har frågor om någon av våra andra tjänster i Ödeshög. 

Följ oss på sociala medier!