Elektrikerna i Östergötland

Kontakta oss vardagar 07-16

010 - 221 64 70

Jour alla andra tider

010 - 221 64 70

Följ oss på sociala medier

Elektrikerna i Östergötland AB

Solceller i Motala

När miljöpåverkan är ett ständigt aktuellt ämne, strävar många efter att göra så mycket som möjligt för att motverka denna påverkan. Genom att använda solceller kan vi bidra till detta.

Solceller omvandlar solstrålning till energi, som i sin tur genererar el. Det betyder att du kan minska dina egna elräkningar och bli mer självförsörjande på el. Dessutom kan du sälja överskottet av el till dina elleverantörer. Vi på Elektrikerna i Östergötland installerar solceller för både privatpersoner och företag.

Populärt med solceller i Motala

En av anledningarna till att solceller har blivit så populära är att solenergi anses vara en förnybar energikälla. Det har därför en mindre klimatpåverkan. Solpaneler är fria från utsläpp av växthusgaser och dessutom kan elen genereras utan att det stör djurliv eller natur. Därför väljer många att montera sina egna solpaneler hemma.

Vanligtvis kan du installera dina solpaneler på taket, vilket innebär att de inte kommer att vara särskilt iögonfallande. Processen att installera solpaneler är ganska okomplicerad. Men, du får inte installera solpanelerna helt själv. Det beror på att solpanelerna ska kopplas till ditt elnät, och det finns specifika elektriska komponenter som måste monteras på rätt sätt. De delar du kan installera själv kräver mycket planering och förarbete. Dessutom riskerar du att förlora ditt bidrag för solceller om du beslutar dig för att köpa material själv. 

Genom att låta oss sköta installationen kan du lita på att vi kommer att utföra arbetet korrekt och du kommer fortfarande att vara berättigad till hela bidraget för solceller. Tack vare vår långa erfarenhet och vår strävan efter att skapa hållbara lösningar är vi ständigt i utveckling. Det betyder att vi kommer att installera dina solpaneler med stor expertis och tillförlitliga resultat.

Följ oss på sociala medier!