Service

Precis som allting annat i ett hus åldras elektronik. Därför är det viktigt att man håller koll och kontinuerligt gör kontroller. Vi ser över hur elsäkert ditt hem är och återställer det som behövs. Misstänks ett elfel utför vi självklart felsökningar. I vissa fall krävs kontinuerlig koll, då skräddarsyr vi serviceavtal utifrån ert behov.

Än idag byggs det och renoveras det som man gjorde på 40-50-talet i Sverige bara med lite nyare regler. Vi är förespråkare för nytänk och trevligare miljö. Belysa rummet rätt samt styra belysning samt uttag på rätt sätt.